Võistluskaasus 2021

Mirko Tamm on 24-aastane töötu noormees, kes teeb vahetevahel siiski juhutöid ettevõtte TempSolutions OÜ kaudu. TempSolutions OÜ kasutajatingimustest tuleneb, et tegemist on platvormiga, mis ühendab omavahel erinevaid äriühinguid ja teenusepakkujaid. TempSolutions OÜ võtab oma tuluna mõned protsendid sellest summast, mille äriühingud maksavad teenusepakkujatele. TempSolutions OÜ platvormile kasutaja tegemiseks peab olema vähemalt 18-aastane ning olemas olema e-posti konto enda verifitseerimiseks. Üheks regulaarseks tööotsade pakkujaks TempSolutions OÜ-s on postipakkide ettevõtte Pheidippides OÜ.

Pheidippides OÜ on TempSolutions OÜ kaudu palganud Mirko tööle laos tõstjana 2018. aasta novembris kaheks nädalaks ning 2020. aasta märtsis pärast eriolukorra väljakuulutamist kuni aprilli keskpaigani. Tema tööülesandeks on olnud jälgida laos pakkide voolu, tõsta vajalikud pakendid ühelt lindilt teisele ning konveieril tekkivad jooksvad probleemid kiiresti lahendada. Tulenevalt töömahu järsust suurenemisest kasutab Pheidippides OÜ TempSolutions OÜ platvormi pärast Eestis eriolukorra väljakuulutamist palju rohkem kui varem.

Veera Kask töötab Pheidippides OÜ laos pakendajana. Veera on 55-aastane ning põeb astmat. Astma on diagnoositud juba mõnda aega tagasi ja tööandja on sellest teadlik. Veera on tööandjale kinnitanud, et see ei sega tema tööd, kuigi vahel paneb laos olev tolm teda rohkem köhima. Veera allub laojuhatajale ning oma töös puutub Veera laojuhatajaga ning teiste laotöölistega tihti kokku.

Pheidippides OÜ-s on alates Protoz-20 haigust põhjustava alglooma pandeemiast ning Eestis 12.03.2020 välja kuulutatud eriolukorrast kasutusele võetud uus töötamise kord. Nimelt on sissepääsu juurde ja koridoridesse pandud välja desinfitseerimisvahendid, põrandale on teibiga märgitud ära 2-meetrised vahemaad aladest, kus pakendajad laos töötada tohivad ning veel täidetakse Exceli tabelit laos töötamise osas. Lisaks on laotöölistel range maskikandmise kohustus. Tööandja on töötamise korda töötajatele allkirja vastu tutvustanud. Tööandja plaanib kutsuda ka tervishoiutöötaja töötajatele maski kandmist õpetama, aga kuna tervishoiutöötajatel on eriolukorras kiire, siis ei ole ta selleni jõudnud. Internetist leitud juhendi abil on tööandja esindaja siiski esmase instrueerimise teinud. Lisaks on tööandja printinud Terviseameti kodulehelt välja maski kandmise juhendi plakatid ning pannud need laohoone sissepääsu juurde.

Veera püüab küll maski kanda, kuid kui tal on astmahoog, siis on ta paraku sunnitud maski korraks ära võtma. Mirkol ajab mask silmad ja nina sügelema, mistõttu kannab ta maski ainult suu juures nii, et ninast saaks vabalt hingata. Uue töökorra järgselt tohib laos korraga töötada vaid 50% lao mahutavusest. Samuti nõuab tööandja, et töötajad teeksid kord kuus Protoz-20 testi. Tööandja monitoorib regulaarselt töötajate kehatemperatuuri, paigaldades selleks spetsiaalsed kaamerad laoruumi ning andes töötajatele igal hommikul kraadiklaasi ning aja enda kraadimiseks. Veera peab seda ebaseaduslikuks ja ei teata tööandjale oma õiget kehatemperatuuri. Tööandja on uues töö sisekorraeeskirjas ära keelanud töötajatel vabal ajal sõpradega kokkusaamise, kui see pole just paratamatult vajalik. Ka see reegel on Veera hinnangul ebaseaduslik, kuid kuna ta on pigem erakliku eluviisiga, siis ta väga palju teiste inimestega niikuinii ei suhtle.

Eriolukorra alguses on inimesed distsiplineeritud – nad väldivad vabal ajal kogunemisi, teevad sporti väljas ning istuvad enamuse ajast kodus. Eriolukorra kolmandal nädalal kutsutakse Mirko sõbra juurde külla, kus viibib kuus inimest. Mirko kõhkleb korra, kuid ta on juba kodus üksinda istumisest väsinud ning otsustab sõbra juurde külla minna. Järgmisel päeval räägib ta suurepärasest õhtust kõigile s.h ka Veerale. Veera peab oluliseks asjaolust rääkida ka tööandjale, kuid too suhtub uudisesse ükskõikselt.

Nädal pärast sõbra juures viibimist tekivad Mirkol erinevad haigussümptomid – kuiv köha, õhupuudus ja väike palavik. Olles valvas oma tervise üle läks Mirko perearsti juurde, kes suunas ta otsekohe Protoz-20 testi tegema. Test osutus positiivseks, mille peale andis Mirko Pheidippides OÜ töötajatele ühismeilis teada, et tal on avastatud Protoz-20 haigus ning soovitab kõigil, kes temaga kokku on puutunud, samuti test teha. Veeral tekivad juba samal päeval ägedad sümptomid – ta ei saa enam korralikult hingata ning kutsub endale kiirabi, kes toimetab ta intensiivraviosakonda. Kaks päeva hiljem kaob Veeral täielikult võime iseseisvalt hingata ning ta viiakse üle kunstlikku koomasse ning juhitavale hingamisele.

Kaks kuud hiljem on Veera seisund mõnevõrra paranenud ning ta tuuakse koomast välja. Ta alustab taastusraviga ning kuue kuu pärast on ta võimeline täiesti iseseisvalt ringi liikuma ning mõtleb juba tööle naasmise peale.

Veera tuleb osalise koormusega tööle tagasi, kuid tema tervis ei ole enam endine. Tal on süvenenud astma ja vahel ei suuda ta minuteid korralikult hingata. Lisaks on ta jõuetu ja ei suuda enam pakkida. Töötukassa hindab Veera töövõime osaliseks ning Veera palub ennast viia kergemale tööle. Tööandja on nõus ja Veera hakkab töötama valvurina ning teenib miinimumtasu. Enne haigust oli Veera töötasu 1000 eurot kuus (bruto). Veera süüdistab oma kurvas saatuses tööandjat, kes tekitas talle nakkusohtliku töökeskkonna. Veera soovib saada saamata jäänud tulu nii selle aja eest kui Veera haige oli (haigushüvitis on ju väiksem kui töötasu) kui ka edaspidise aja eest. Lisaks soovib Veera moraalse kahju hüvitamist kannatuste eest, kuna ta oli koomas ja kunstlikul hingamisel. Veeral on inkubeerimise tulemusena tekkinud häälepaelte kahjustus ja ta ei saa enam kooris laulda, mida ta oma erakliku eluviisi juures siiski väga nautis. Moraalse kahju suuruseks hindab Veera 10 000 eurot.

Esitage kirjalike töödena (eraldi):

  • põhjendused, miks tuleks Veera Kase haginõuded rahuldada;
  • Pheidippides OÜ (kostja) vastuväited nõuetele.

 Kohus on võtnud hagi menetlusse ja menetluslike aspektide üle ei vaielda. Kõik kaasuses välja toodud faktilised asjaolud on loetud kohtu poolt tõendatuks.