Võistluskaasus 2019

Margus Pepper on 35-aastane jõukas Eesti ärimees. Oma varanduse on Margus teeninud erinevate krüptovaluutadega kauplemisega. Mõni aasta tagasi otsustas Margus, et on kauplemisega juba piisavalt kapitali kogunud, et hakata seda erinevatesse tehnoloogiasektori ettevõtetesse investeerima. Iga-aastase väljaande Varakate Tabel 500 kohaselt on Marguse krüpto- ja osakuportfell väärt ligi 5 miljonit eurot ning Margust peetakse riigi üheks suurimaks ingelinvestoriks. Marguse investeeringud on heaks passiivseks tuluallikaks, mistõttu ei pea ta enam igapäevase kauplemistegevusega vaeva nägema. Vabaks jäänud aja pühendab Margus oma hobile, milleks on autondus.

Niisiis on Marguse elevus suur, kui ta kuuleb Saksamaal äsja turule toodud uuest isejuhtivast SAE 4 taseme sõidukist. Sõiduk on futuristliku välimusega, seninägematu liitiumioonakuga mahtuvusega 120 kWh, sõiduulatusega 600 km, maksimumvõimsusega 240 kW ja häälkäivitussüsteemiga. Sõiduki tootmisel on arvestatud ka n-ö dilemmaolukordadega (ingl trolley problem), s.t situatsioonidega, kus auto peab valima erinevatele inimestele otsa sõitmise vahel. Programmeerides tuginesid Saksa insenerid sellele, et kuivõrd inimelu on absoluutne väärtus, ei saa selle võtmist õigustada miski – ka mitte teine või teised inimelud. Sellest lähtudes kirjutati autole ette, et niisuguses valikuolukorras tuleb lasta minna asjadel oma rada ehk auto ei tohi kellelegi otsa sõitmise vältimiseks teha kõrvalepõiget ja sõita otsa kellelegi teisele. Sõiduk peab jätkama sõitu.

Marguse jaoks on valik iseenesestmõistetav – ta peab endale selle sõiduki saama. Eestis ei ole isejuhtivate sõidukite kasutamine iseenesest keelatud ja konkreetse auto liiklusesse lubamist ametiasutused alles kontrollivad. Margus on aga kärsitu ning teda painab idee sellest, et mõni teine eestlane võib temast ette jõuda. Seetõttu otsustab ta esitada kiirtellimuse sõiduki valmistamiseks Marguse valitud lisavarustusega. Margus otsustab auto valmimisel lennupiletid osta ning auto isiklikult kodumaale tuua. Siin kavatseb ta seda senikaua garaažis hoida, kuni sõiduk Eestis liiklusesse lubatakse.

Saksamaal on autotootja esindajad Margusele lennujaama vastu tulnud, et prestiižikas klient mugavalt autosalongi sõidutada. Pärast sõiduki eest tasumist, kuid enne selle valduse üleandmist annab müügiteenindaja Otto Margusele ka sõiduki kasutusjuhendi (1670 lk) ja valdaja käsiraamatu (924 lk). Nende läbilugemise ja arusaamise kohta võetakse ka müügilepingule Marguse allkiri. Kasutusjuhend ning käsiraamat selgitavad, kuidas sõiduk on käituma programmeeritud (s.h dilemmaolukordades); kuidas väliskeskkond sõiduki käitumist mõjutab ja sõidukit õpetab ning kuidas saab kasutaja sõidukit seadistada. Otto selgitab, et Margus võib sõidukiga teele asuda kasvõi kohe, sest sõiduk on „tark“ ja tähelepanelik, erinevalt tavalisest liiklejast. Seejärel paigaldab Margus sõidukile vajaliku transiitmärgi ning alustab sõitu Eestisse.

Tee Eestini möödub ilma probleemideta, aga peatselt pärast Eestisse jõudmist toimub õnnetus. Margus sirvib parajasti esiistmel sõiduki omaniku käsiraamatut ja naudib kanget kohvi, kui auto järsku pidurdab ning põlema süttib signaaltuli, mis lubab juhil juhtimise üle võtta. Pidurdamise põhjuseks oli, et ootamatult jooksid põõsa tagant asulasisesele 70-kilomeetrise piirkiirusega sõiduteele mänguhoos kaheksa-aastased kaksikud Pille Vaarikas ja Tarvo Vaarikas. Juhtimise ülevõtmist võimaldav signaaltuli süttis 0,7 sekundit1 enne hetke, kui kokkupõrke vältimine oleks võinud olla võimalik. Margus aga signaaltuld ei märganud, sest sirvis käsiraamatut ning keeras parasjagu lehte 600ndale leheküljele, olles paarikümne lehekülje võrra varem lugenud ka sõiduki programmeeringu kohta. Hoolimata pidurdamisest ei suuda auto siiski kokkupõrget vältida: Pille paiskub avarii tagajärjel meelemärkusetuna teele, Tarvo aga surnuna teepeenrale. Tehniliselt oleks autol küll olnud võimalik jätta lastele otsa sõitmata, aga seda vaid selle hinnaga, et ta oleks põiganud tee kõrval olevale kergliiklusteele ja sõitnud otsa seal kõndinud pensionär Leida Vanalillele, vigastada oleks saanud ka autos viibinud Margus. Seda aga sõiduk oma algoritmi tõttu ei teinud. Pärast kokkupõrget jääb sõiduk seisma. Leida jätkab liikumist, sest õnnetust ta ei näinud (oli selle suunas seljaga) ja tema kuulmine on väga kehv. Margus on juhtunust šokis.

Kui Margus mõistab, et keegi sündmust pealt ei näinud, otsustab ta minema sõita – ta ei saa lasta juhtuda sellel, et tema seotus õnnetusega avalikkuse ette tuleks. Sellel oleks laastavad tagajärjed Marguse investorikarjäärile, eriti just tehnoloogiasektoris. Seda, milline on Pille ja Tarvo seisund, Margus endale selgeks ei tee, aga ta mõistab, et kokkupõrge ei olnud nii tugev, et lapsed tingimata surma said. Pille jääb ellu, sest mõni minut pärast Marguse ärasõitu saabub järgmine autojuht, kes eluohtlikus seisundis Pillet märkab ja talle telefoni teel kiirabi kutsub.

Õnnetuse käigus hävivad Pille ja Tarvo mobiiltelefonid, mille väärtus oli aasta tagasi ostmise hetkel vastavalt 400 eurot ja 500 eurot. Pille telefoni ekraanile oli kukkumise tagajärjel tekkinud väike mõra. Pille kuu aega tagasi ostetud vähe kantud riided olid ostmise hetkel väärt 150 eurot ning Tarvo kaks kuud tagasi ostetud vähe kantud riided olid ostmise hetkel väärt 200 eurot.

Auto on videosalvestanud kogu õnnetuse, mis tähendab, et videos on selgelt näha nii Tarvo surnuks sõitmine kui ka Pille vigastada saamine. Video lekib meediasse ja kuivõrd tegemist on esimese isejuhtiva sõidukiga põhjustatud surmaga lõppenud õnnetusega Eestis, pälvib see eriti laialdast tähelepanu. Meediast võis lugeda pealkirju: „VAATA SIIT, KUIDAS TOIMUS ESIMENE SURMAGA LÕPPENUD ISEJUHTIVA SÕIDUKI ÕNNETUS EESTIS“, „TEHNOLOOGIA VIIS TÖÖKOHAD, NÜÜD VÕTAB KA ELUD?!“ ning „AVALDA ARVAMUST, KAS KESKMINE AUTOJUHT OLEKS SELLE SURMA ÄRA HOIDNUD?“. Kõigis uudis- ja päevasaadetes kajastatakse terviklikult 35-sekundilist videot, millest nähtub laste teele jooksmine, sõiduki pidurdamine ning Tarvole ja Pillele otsejoones otsasõit, s.h. nende põrkumine sõidukilt saadud hoobist ning maandumine sõiduteel. Videos on Pille ja Tarvo näod küll udustatud, kuid sellest hoolimata on Pille sattunud koolis verbaalse kiusamise ohvriks. Kohtuvälise menetleja kogutud tõenditest selgub, et udustatud nägudega video on Eesti telekanalile TV200 anonüümselt edastanud Margus. Margus selgitas, et pidas oluliseks, et avalikkuses tekiks debatt isejuhtivate sõidukite võimekuse osas ja et inimesed oleks teadlikud, et nüüd teevad masinad valikuid, mida varem tegid vaid inimesed. Margus soovis tähelepanu juhtida ka sellele, et isejuhtival sõidukil pole inimlikku empaatiat reageerimaks vastavalt sellele, kas päästa vanainimese, lapse või autosviibija elu ega võimalust reageerida teisiti kui sisse kirjutatud algoritm, leidmaks parim matemaatiline võimalus. Samuti tuleks vanematel olla hoolsam oma laste kasvatamisel, et nad ei mängiks sõiduteede läheduses.

Pille ning Tarvo vanemad soovivad Marguselt nõuda video TV200 kõigist kanalitest (saadete koopiad, kordustelevisioon, internetiportaal) eemaldamist ning mittevaralise kahju hüvitamist summas kokku 50 000 eurot kummagi lapse eest.

Prokurör saadab Eesti Harjutuskohtusse süüdistusakti, milles süüdistatakse Margust selles, et autoga Tarvole otsa sõites pani ta toime KarS § 117 lg 1 järgi kvalifitseeritava teo. Muuhulgas väidab prokurör, et see, et auto oli välismaal programmeeritud dilemmaolukorda lahendama nii, nagu ta parajasti programmeeritud oli, ei tähenda, et selline programmeering on lubatav Eesti õiguse järgi. Lisaks on süüdistusaktis kirjas, et autoga õnnetuskohalt ära sõites pani Margus toime KarS § 114 lg 1 p 3 – § 25 lg 5 järgi kvalifitseeritava teo.

Kaitsja hinnangul tuleb Margus õigeks mõista. Muuhulgas väidab kaitsja, et dilemmaolukorra lahenduse lubatavusest tuleb lähtuda ka Eestis.

Pille ja Tarvo vanemad Maie ja Ülo Vaarikas otsustavad esitada Marguse vastu tsiviilhagi Pille nimel tema seaduslike esindajatena ning enda nimel Tarvo pärijatena. Kriminaalmenetluse raames menetletavas tsiviilhagis on nad esitanud järgmised nõuded:

1) hüvitada varaline kahju summas 1250 eurot;

2) hüvitada mittevaraline kahju Pillet ja Tarvot kujutava video avalikustamise eest Tarvo ja Pille osas summas 50 000 eurot kummagi lapse eest, mis võtab arvesse nii vanemate (Tarvo osas) ning Pille kannatusi ja üleelamisi ning Marguse varanduslikku seisu ja eripreventiivset eesmärki;

3) keelata Margusel viivitamatult Tarvo ja Pille kujutiste talletamine, kasutamine või kasutada lubamine mistahes videotes, televisioonisaadetes ja fotodel.

Margus vaidleb tsiviilhagile vastu ning peab seda põhjendamatuks.

Koostage süüdistusakti põhjendused, miks Margus Pepper tuleks kohtu poolt süüdi tunnistada, ning tsiviilhagi põhjendused, miks Maie, Ülo ja Pille Vaarika haginõuded tuleks rahuldada. Ühtlasi koostage palun kaitseakti põhjendused ning süüdistatava vastus tsiviilhagile. Eeldage, et kohus on lugenud tsiviilhagi esitamise Marguse üle käimasolevas kriminaalmenetluses KrMS § 381 lg 1 alusel lubatavaks ning selle üle pooled ei vaidle. Pange tähele, et iga võistkond esitab kaks kirjalikku tööd: ühes sisalduvad süüdistusakt ja tsiviilhagi, teises kaitseakt ja vastus tsiviilhagile.