Avaleht

XXVII Eesti Harjutuskohtu võistluse ajakava 

Registreerimise algustähtaeg: 04.12.2023                                                                     

Eelüritused nii Tallinnas kui ka Tartus: 06.12.2023 

Registreerimise tähtpäev: 08.01.2024

Kaasuse väljasaatmine: 12.01.2024

Täiendavate küsimuste esitamine: 19.01.2024

Kirjalike tööde esitamine: 18.02.2024

Suuline voor: 12.04.2024-13.04.2024 

Mis on Harjutuskohtu võistlus?

Harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court Competitions) on õigusteaduse üliõpilaste jaoks korraldatavad, erinevaid õiguse valdkondi hõlmavad võistlused, mis põhimõtteliselt kujutavad endast tervikliku kohtuprotsessi jäljendamist.

Harjutuskohus täiendab õppemeetodina akadeemilist õigusharidust, edendades juuratudengite praktilisi oskusi. Kohtuvõistlus võimaldab tudengitel välja arendada ja proovile panna oma analüüsivõimet, loogikat, reaktsioonikiirust ja retoorilisi oskusi teooria praktikaga ühitamisel. Tulevaste juristide koolitamisel on oluline, et õigusteaduskondade üliõpilastel oleks praktiline võimalus arendada oma eneseväljendusoskust ja kõnekunsti, mis tasemel juristide töös on asendamatud. Harjutuskohtu võistlusest osavõtmisega saavad paljud tudengid just esmakordselt panna proovile juristile vajaminevad oskused, ilma et kas või väiksemate äparduse korral satuksid ohtu kliendid. Võistlusel osalejate hulgas kaotajaid ei ole, sest teadmistes võidavad kõik.

Eesti Harjutuskohtu Selts (edaspidi EHKS) korraldab Eesti Harjutuskohtu võistlusi igal aastal. Osaleda võivad kõik Eesti kõrgkoolide õigusteaduskondadesse immatrikuleeritud üliõpilased. Võistlusel osalemine võimaldab tudengitel õppida paremini tundma Eesti õigussüsteemi, omandada põhjalikumad teadmised kaasusega seotud õigusvaldkondadest, laiendada õigusteoreetilisi teadmisi ning rakendada neid ka praktikas. Harjutuskohtu võistlust saab pidada õppevormiks, mille abil saavad õigusteaduskondade üliõpilased panna ennast proovile kohtus esinedes. Lisaks on oluline kontaktide loomine ja suhete edendamine nii erinevates kõrgkoolides õigusteadust õppivate tudengite vahel kui ka tegevjuristide ja üliõpilaste vahel.

 EHKS korraldusmeeskond harjutuskohtuselts@gmail.com