Avaleht

Lp harjutuskohtu huvilised!

Eesti Harjutuskohtu Selts (EHKS) annab teada, et registreerimine Eesti XX Harjutuskohtu võistlusele on alanud.

Miks osaleda?

  • Rakendad õpitud teooriat ning edendad praktilisi oskusi õigusmaastikul tegutsemiseks.
  • Arendad analüüsivõimet, loogikat, eneseväljendusoskust, reaktsioonikiirust ja retoorilisi oskusi.
  • Saad võimaluse kohtuda silmapaistvate õiguspraktikutega.
  • Kogud teadmisi, kogemusi, tuntust ja pluss-punkte tulevaste tööandjate silmis.
  • Eduka esinemise korral võid teenida ainepunkte (sõltuvalt õppekavast).
  • Võimalus astuda EHKS-i liikmeks ning osaleda seltsi üritustel.
  • Paned proovile juristile vajaminevad oskused, riskimata aga äpardumise korral reaalsete tagajärgedega oma kliendile

Arvestades teotahtelise juuratudengi kohustuste rohkust ja päevaplaani tihedust, kestab registreerimine kuni 9. jaanuarini 2017. a..

Osalema on oodatud kõik registreerimistaotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkoolide õigusteaduse õppekavadele immatrikuleeritud üliõpilased, kes on alla 30 aasta vanad, tingimustel, et nad ei ole varem oma õppeastmes osalenud Eesti Harjutuskohtu võistluse suulises voorus ega ole omandanud magistrikraadi õigusteaduses 3+2 haridussüsteemi kohaselt. Ootame osalema kindlasti ka bakalaureusetudengeid, kuna tänavune kaasus on temaatika osas tuttav ka bakalaureuseastmele.

Ühes võistkonnas on 4 liiget. Võistkonda võivad kuuluda tulevased juristid erinevatelt kursustelt ja ülikoolidest. Kui Sul ei ole meeskonda, kellega harjutuskohtu võistlusest osa võtta, siis anna oma osalemise soovist meile teada ja aitame Sul leida kaaslased, kellega koos oma teadmised proovile panna ja üks põnev kohtuskäik ette võtta!

Võistlus koosneb kirjalikust ja suulisest voorust, millest esimeses peavad võistkonnad lahendama õiguseksperdi koostatud kaasuse, teises kaitstakse oma seisukohti juba kohtus.

Eesti XX Harjutuskohtu võistluse suuline voor, kuhu pääsevad edasi vaid kirjaliku vooru parimad võistkonnad, toimub traditsiooniliselt Riigikohtus 2017. aasta aprillis.

Registreerimistaotluse vorm on kättesaadav siin.

Täidetud registreerimistaotlus tuleb esitatada elektrooniliselt. Selleks tuleb vastavasisuline taotlus kõigi võistkonnaliikmete poolt digitaalselt allkirjastada ning saata Eesti Harjutuskohtu Seltsi meiliaadressile harjutuskohtuselts@gmail.com.

Täiendavad küsimused: harjutuskohtuselts@gmail.com

Rohket osavõttu oodates
EHKS juhatus

 

 

Mis on Harjutuskohtu võistlus?

Harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court Competitions) on õigusteaduse üliõpilaste jaoks korraldatavad, erinevaid õiguse valdkondi hõlmavad võistlused, mis põhimõtteliselt kujutavad endast tervikliku kohtuprotsessi jäljendamist.

Harjutuskohus täiendab õppemeetodina akadeemilist õigusharidust, edendades juuratudengite praktilisi oskusi. Kohtuvõistlus võimaldab tudengitel välja arendada ja proovile panna oma analüüsivõimet, loogikat, reaktsioonikiirust ja retoorilisi oskusi teooria praktikaga ühitamisel. Tulevaste juristide koolitamisel on oluline, et õigusteaduskondade üliõpilastel eksisteerib reaalne võimalus arendada oma eneseväljendusoskust ja kõnekunsti, mis tasemel juristide töös on asendamatud. Harjutuskohtu võistlusest osavõtmisega saavad paljud tudengid just esmakordselt panna proovile juristile vajaminevad oskused, ilma et kas või väiksemate äparduse korral satuksid ohtu kliendid. Võistlusel osalejate hulgas ei ole aga kaotajaid, sest kõik võidavad teadmistes.

Eesti Harjutuskohtu Selts (edaspidi EHKS) korraldab Eesti Harjutuskohtu võistlusi igal aastal. Osaleda võivad kõik Eesti kõrgkoolide õigusteaduskondadesse immatrikuleeritud üliõpilased. Võistlusel osalemine võimaldab tudengitel õppida paremini tundma Eesti õigussüsteemi, omandada põhjalikumad teadmised kaasusega seotud õigusvaldkondadest, laiendada õigusteoreetilisi teadmisi ning rakendada neid ka praktikas. Harjutuskohtu võistlust saab pidada õppevormiks, mille abil saavad õigusteaduskondade üliõpilased panna ennast proovile kohtus esinedes. Samuti on oluline kontaktide loomine ja suhete edendamine erinevates kõrgkoolides õigusteadust õppivate tudengite vahel ning samuti tegevjuristide ja üliõpilaste vahel.