Võistlused

Lähemalt Harjutuskohtu võistlusest

Mis on Harjutuskohtuvõistlus?

Harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court Competitions) on õigusteaduse üliõpilaste jaoks korraldatavad, erinevaid õiguse valdkondi hõlmavad võistlused, mis põhimõtteliselt kujutavad endast tervikliku kohtuprotsessi jäljendamist.

Harjutuskohus täiendab õppemeetodina akadeemilist õigusharidust, edendades juuratudengite praktilisi oskusi. Kohtuvõistlus võimaldab tudengitel välja arendada ja proovile panna oma analüüsivõimet, loogikat, reaktsioonikiirust ja retoorilisi oskusi teooria praktikaga ühitamisel. Tulevaste juristide koolitamisel on oluline, et õigusteaduskondade üliõpilastel eksisteerib reaalne võimalus arendada oma eneseväljendusoskust ja kõnekunsti, mis tasemel juristide töös on asendamatud. Harjutuskohtu võistlusest osavõtmisega saavad paljud tudengid just esmakordselt panna proovile juristile vajaminevad oskused, ilma et kas või väiksemate äparduse korral satuksid ohtu kliendid. Võistlusel osalejate hulgas ei ole aga kaotajaid, sest kõik võidavad teadmistes.

Eesti Harjutuskohtu Selts (edaspidi EHKS) korraldab Eesti Harjutuskohtu võistlusi igal aastal. Osaleda võivad kõik Eesti kõrgkoolide õigusteaduskondadesse immatrikuleeritud üliõpilased. Võistlusel osalemine võimaldab tudengitel õppida paremini tundma Eesti õigussüsteemi, omandada põhjalikumad teadmised kaasusega seotud õigusvaldkondadest, laiendada õigusteoreetilisi teadmisi ning rakendada neid ka praktikas. Harjutuskohtu võistlust saab pidada õppevormiks, mille abil saavad õigusteaduskondade üliõpilased panna ennast proovile kohtus esinedes. Samuti on oluline kontaktide loomine ja suhete edendamine erinevates kõrgkoolides õigusteadust õppivate tudengite vahel ning samuti tegevjuristide ja üliõpilaste vahel.

Kes võib osaleda?

Osaleda võivad kõik registreerimistaotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkoolide õigusteaduskondadesse immatrikuleeritud piisavate õigusalaste teadmistega ja eesti keele oskusega üliõpilased, tingimustel, et nad ei ole varem osalenud Eesti Harjutuskohtu võistluse suulises voorus ega ole omandanud bakalaureusekraadi õigusteaduses 4+2 haridussüsteemi kohaselt või omandanud magistrikraadi õigusteaduses 3+2 haridussüsteemi kohaselt.

Kuidas osaleda?

Huvilistel tuleb moodustada 4-liikmeline võistkond ja täita ühiselt ära võistluse registreerimistaotlus. Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata registreerimisperioodil EHKS e-posti aadressile või edastada isiklikult EHKS juhatusele. Võistkonna registreerimise järgselt saadavad korraldajad välja kaasuse koos selgitava kaaskirjaga.

Miks osaleda?

  • Hea võimalus panna oma võimed proovile ja omandada nii teoreetilisi teadmisi kui neid ka praktikas rakendada.
  • Suurepärane ja vajalik kogemus oma erialal!
  • Võimalus astuda EHKS-i liikmeks, osaleda Seltsi üritustel ning olla abiks tulevaste Eesti Harjutuskohtu võistluste korraldamisel!
  • Kohtud silmapaistvate õiguspraktikutega.
  • Esined Riigikohtus!
  • Teenid plusspunkte potentsiaalsete tööandjate silmis.
  • Parimaid premeeritakse auhindadega, hea osalemine leiab ka akadeemilist tunnustust.

Võistluse sisu

Võistlus koosneb kirjalikust ja suulisest voorust, millest esimeses peavad võistkonnad lahendama õiguseksperdi koostatud kaasuse, teises kaitstakse oma seisukohti juba kohtus. Tänaseks on kaasused on hõlmanud kõiki põhilisemaid õigusvaldkondi: tsiviilõigust, karistusõigust ja haldusõigust. Lisaks tavapärasematele kohtumenetluse liikidele on läbi viidud ka põhiseaduslikkuse järelevalvele pühendatud võistlus.

Kirjalikus voorus tuleb võistkonnal ette valmistada argumendid vaidluse mõlema poole poolt. Kirjaliku vooru tulemusi hindavad maa-, haldus- ning ringkonnakohtute kohtunikud. Suulisesse vooru pääsevad üldjuhul kuus kirjalikus voorus enim punkte kogunud võistkonda.

Võistluse suuline voor on traditsiooniliselt toimunud Riigikohtu ruumides. Suulises voorus kannavad võistkondade liikmed mainekatest juristidest koosneva kohtupaneeli ees ette suulised argumendid. Finaali pääseb kaks suulise vooru parimat võistkonda. Finaali lõppedes selgub ka parim oraator.

Auhinnad saavad finaalvõistluse võitja, kirjaliku vooru parim võistkond ning parim oraator. Lisaks teistele auhindadele antakse finaalvõistluse võitjale üle Harri Tensingi valmistatud rändauhind, samuti saab rändskulptuuri parim oraator. Sponsorid võivad oma soovi järgi anda auhindu ka teistele võistlejatele.

Võistluste korraldajad

Eesti Harjutuskohtu võistlusi korraldab mittetulundusühing Eesti Harjutuskohtu Selts. EHKS on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilaste loodud aktiivsete ja teadmishimuliste noorte juristide ühendus. Seltsi põhieesmärgiks on korraldada erinevaid õiguse valdkondi hõlmavaid kohtuvõistlusi, milles üliõpilased saavad oma analüütilisi ja oraatorlikke võimeid meeskonnatöös proovile panna. Vahetult organiseerib võistlusi igakordne EHKS juhatus, mille liikmeteks on traditsiooniliselt vastaval eelmisel Eesti Harjutuskohtu võistlusel parimaid tulemusi näidanud noored juristid.

Lisaks Eesti Harjutuskohtu võistluste korraldamisele on EHKS-il kogemus ka rahvusvahelise harjutuskohtu võistluse läbiviimise osas. Koostöös Euroopa Harjutuskohtuseltsiga ja PHARE projektiga korraldati 1999. aastal Tartus Euroopa Liidu Harjutuskohtu võistluse regionaalfinaal, millest võtsid osa üheksa riigi esindajad.

Võistluse toetajad

Kõigil aastatel on võistluse korraldamist toetanud Riigikohus ja Eesti Kohtunike Ühing, samuti Eesti Advokatuur, mitmed advokaadibürood ja õigusbürood. Seltsi väga headeks koostööpartneriteks võistluse korraldamisel on seni olnud ka Avatud Eesti Fond, Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, Eesti Õiguskeskus, Eesti Vabariigi Õiguskantsler, Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Notarite Koda ja ajakiri Juridica.

Toetajatel on suurepärane võimalus leida Eesti Harjutuskohtu võistlustelt tulevasi töötajaid, kelle tööoskuse ning iseloomuomadustega saab tutvuda juba võistluse suulist vooru jälgides. Samuti kajastatakse võitluse toetajaid ning koostööpartnereid EHKS koduleheküljel ning tõstetakse esile võistlusel.

Võistluste ajalugu

Esimene Eesti Harjutuskohtu võistluse finaalvoor toimus 28. märtsil 1998. a. Tartus, Riigikohtus. Esindatud olid Tartu Ülikooli, Concordia ja Veritase võistkonnad. Põnevas ja pingelises võistluses suurearvulise publiku ja äärmiselt range kohtukoosseisu ees tuli esimeseks Tartu Ülikooli kolmanda kursuse võistkond. Sealtmaalt alates on Eesti Harjutuskohtu võistlusi korraldatud katkematult igal aastal ning märtsi- või aprillikuus toimuvates finaalvoorudes on läbi aastate osalenud kõigi Eesti õigusteadust õpetavate kõrgkoolide üliõpilased.

Lugupidamisega,
Eesti Harjutuskohtu Selts