2005/2006

Tulemused

I koht

TÜ õigusteaduskonna võistkond koosseisus
Karin Henno PARIM ORAATOR, Rutt Värk, Rauno Ligi ja Mart Kägu

II koht

TÜ õigusteaduskonna võistkond koosseisus
Liisa Ingver, Eva Mägi, Riin Heinaste ja Sten Senkel

III koht

TÜ õigusteaduskonna võistkond koosseisus
Kaidi Tarros, Anneli Soo, Martti Peetsalu ja Irina Nossova

IV koht (parim kirjalik töö)

Kaia Läänemets, Dmitri Rozenblat, Daniel Poslavski ja Liis Lipre

V koht

Kadi Aavik, Kadri-Catre Kasak, Margit Piirman ja Diana Freivald

VI koht

Kadri Bussov, Häli Jürimäe, Tambet Laasik, Madli Ilves

Võistluse kohtunikud

Suulise vooru kohtunikud: Lea Kivi – riigikohtunik, Andra Pärsimägi – Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, Hannes Veinla – TÜ Õigusteaduskonna keskkonnaõiguse dotsent, Kaarel Relve – TÜ Õigusteaduskonna keskkonnaõiguse lektor, Toomas Pikamäe – AB Ots&Co vandeadvokaat, Carry Plaks – AB Sorainen Law Offices vandeadvokaat, Martin Triipan – AB Raidla & Partnerid advokaat ja Evelin Lopman – Keskkonnaministeeriumi jurist
Kirjaliku vooru kohtunikud: Liina Pohlak – Harju Maakohtu kohtunik, Villem Lapimaa – Tallinna Halduskohtu kohtunik, Kristina Maimann – Tallinna Halduskohtu kohtunik, Kaire Pikamäe – Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, Sirje Õunpuu – Harju Maakohtu kohtunik, Leili Raedla – Harju Maakohtu kohtunik, Mai Saunanen – Tartu Halduskohtu kohtunik ja Viivi Tomson – Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

Kaasus

Lae fail alla siit: Kaasus 2005/2006

Korraldajad

Tuuli Ploom, Kati Miitra, Agris Peedu, Tambet Toomela ja Priit Martinson

Meedia

www.ut.ee/ajaleht

Universitas Tartuensis
Harjutuskohtus arutleti keskkonnaõiguse teemal

9. harjutuskohtu võistlusel Riigikohtus vaidlesid tudengid aktuaalsel keskkonnaõiguse teemal. Möödunud nädalavahetusel toimunud harjutuskohtu võistlusel saavutas I koha TÜ õigusteaduskonna võistkond (Karin Henno, Rutt Värk, Mart Kägu ja Rauno Ligi).
Parimaks oraatoriks valiti Karin Henno. Kohtukolleegium, kuhu kuulusid nii kohtunikud, õppejõud kui ka advokaadid, märkis, et otsus parima oraatori osas langetati Karin Henno kasuks seetõttu, et ta oskas oma seisukohti lõpuni kaitsta. Samuti vastas ta nii kohtunike kui ka vastaspoole küsimustele kiirelt ja põhjalikult. II koha sai TÜ õigusteaduskonna võistkond koosseisus Liisa Ingver, Eva Mägi, Riin Heinaste ja Sten Senkel. Tänavu vaieldi keskkonnaõiguse ja väärteomenetluse üle. Kaasus puudutas keskkonnainspektsiooni poolt füüsilisest isikust ettevõtjale tehtud väärteootsust, mis tehti isikule seetõttu, et tal puudus puistekaupade laadimiseks sadamas vee erikasutusluba. Keskkonnainspektsioon leidis, et peale välisõhu saasteloa peaks puistekaupade laa¬di¬miseks laevadele olema isi¬kul ka vee erikasutusluba, kuna teatud osa kaubast satub paratamatult laadimisel vette. Ühel kontrollkäigul avastaski keskkonnainspektor, et pärast turba laadimist olid sadama akvatoorium ja selle ümbruse merevesi kaetud õrna turbakihiga. Isik keskkonnainspektsiooni kui kohtuvälise menetleja väärteootsusega ei nõustunud, sest leidis, et ta ei ole muutnud vee omadusi ega pole ka oma tegevusega kahjustanud lindude elupaiku.

www.etv24.ee

Tudengite harjutuskohtu võistlusel võidutses Tartu Ülikool
Traditsioonilise õigusteaduse üliõpilaste harjutuskohtu võistluse kolm esimest kohta läksid sel aastal Tartu Ülikooli (TÜ) võistkondadele.
Mainekatest juristides koosnev hindamiskomisjon otsustas laupäeval Riigikohtus peetud võistluse suulise vooru tulemusel tunnistada parimaks TÜ õigusteaduskonna võistkond koosseisus Karin Henno, Rutt Värk, Mart Kägu ja Rauno Ligi. Samasse võistkonda kuulus ka parimaks oraatoriks kuulutatud Karin Henno, ütles ETV24-le harjutuskohtu võistluse üks korraldajatest Agris Peedu. Peedu sõnul sai Karin Henno võidu puhul määravaks tema võime seiskohti lõpuni kaitsta ja külma närvi säilitada. “Võistluse selle aasta kaasuseks oli valitud Eestis aktuaalne teema – keskkonnaõigus,” märkis Agris Peedu. “Juhtum, mille osas võistkonnad kohtusaalis argumenteerisid, puudutas mere- ja maismaareostuse tekkimist sadamas turba laadimisel laevale.” Harjutuskohtu võistlust peetakse eesmärgiga panna õigusteaduskondade üliõpilased ennast proovile kohtus esinedes. Võistlus koosneb kirjalikust ja suulisest voorust, millest esimeses peavad võistkonnad lahendama õiguseksperdi koostatud kaasuse, teises kaitstakse oma seisukohti juba kohtus. Esimene võistluse finaalvoor toimus 28. märtsil 1998. aastal Riigikohtus.
Aivar Pau
Viide: http://www.etv24.ee/index.php?0558255
18.03.2006

Universitas Tartuensis (www.ut.ee/ajaleht)

Harjutuskohtus keskkonnaõigusest
18. märtsil kell 9.30 algab Riigikohtus üheksas Eesti Harjutuskohtuvõistluse suuline voor. Eesti Harjutuskohtu Seltsi liikme, õigusteaduskonna magistrandi Agris Peedu sõnul vaieldakse tänavu keskkonnaõiguse ja väärteomenetluse üle. Harjutuskohtu võistlused on õigusteaduse üliõpilastele korraldatavad, erinevaid õiguse valdkondi hõlmavad võistlused, mis kujutavad endast tervikliku kohtuprotsessi jäljendamist.
Täpsem info: www.harjutuskohus.ee.
10.03.2006

Toetajad

AB Paul Varul
AB Teder Glikman & Partnerid
AB Küllike Namm
AB Luiga Mody Hääl Borenius
AB Entsik & Sillar
AB Straus ja Partnerid
AB Tark & Ko
Intrum Justitia AS
AB Lextal
AB Lepik & Luhaäär
AB Raidla ja Partnerid
AB Alvin Rödl & Partner
Riigikohus
SA Iuridicum
Kirjastus Juura
AB Aare Raig
MAQS Law Firm
AB Ots & Co
AB Anto Kasak
Eesti Advokatuur
Eesti Vabariigi Õiguskantsler
Eesti Juristide Liit
AB Sorainen Law Offices
Eesti Kohtunike Ühing
Julianus Grupp AS
Tartu Ülikooli Õigusinstituut
AB Aivar Pilv