Võistluskaasus 2020

2020. AASTA EESTI HARJUTUSKOHTU VÕISTLUSE KAASUS

Malle Lehemäe on 46-aastane naine. Ta elab Võrumaal ühes väikeses külas nimega Mõniste. Malle kodu ei ole midagi erilist – vaid köök ja kaks tuba –, kuid Malle leiab, et maaelu edendamise eesmärgil on oluline, et Eestimaa väikestes paikades elaks inimesi. Malle ei ela üksinda. Tal on 5 alaealist last, kes käivad tublilt lasteaias ja koolis. Mallel oli mees Tõnn, kuid tema suri paar aastat tagasi õnnetuse tagajärjel: elupõline viljakuivati töötaja kukkus joobeseisundis olles viljatünni ja lämbus.

Malle töötab Mõniste kõrvalkülas Varstus veerandkoormusega õpetajana ning saab palka 300 eurot kuus. Veel aasta aega tagasi õnnestus Mallel täiskohaga tööd teha, kuid maapiirkonnas jääb õpilasi aina vähemaks. Iga tööpäeva hommikul kell 7.28 astub Malle logisevasse bussi, et sõita järgmised 10 minutit kõrvalkülla.

Mallel on haigus nimega Syndromus Immobilus. Malle saab küll iseseisvalt liikuda ning tema mõistusega on kõik korras, kuid haiguse tõttu peab Malle kogu aeg kasutama aparaati ImmoSYND30, mis töötab elektri abil. Masin peab olema konstantselt elektriga ühendatud: iseseisvalt, ilma elektriühenduseta peab aparaat aku abil vastu üksnes 30 minutit, misjärel lõpetab see automaatselt töötamise.

Ühel külmal talvepäeval paneb Malle vanasse kaustikusse kirja oma kulutusi ning avastab, et sel kuul ta küll rahadega välja ei tule. Malle saab küll igal kuul 300 eurot palka, 50 eurot sotsiaaltoetusi ning 420 eurot lastetoetusi, kuid viielapselisel perel on sellisest summast keeruline igapäevavajadusi katta. Ravimid ning aparaadi ImmoSYND30 hooldus võtavad Malle igakuisest sissetulekust suure osa, kuna Haigekassa nende soetamist ei hüvita. Seetõttu jääb Mallel 2019. aasta jaanuarikuu elektriarve maksmata.

Eesti suurfirma Säde & Särts AS, mille äriregistrijärgseks asukohaks on Tallinna linn, varustab peaaegu kõiki Eesti majapidamisi elektriga – nii ka Malle oma. Kuna Malle jaanuarikuu elektriarvet ei tasunud, saatis Säde & Särts AS Mallele posti teel tähitud kirjaga ametliku hoiatuse: kui Malle jaanuarikuu elektriarvet hiljemalt veebruari viimaseks päevaks ei tasu, lülitatakse elekter 1. märtsil välja. Muu hulgas oli hoiatuses teave Malle kui tarbija õiguste ning vaidluste lahendamise võimaluste kohta. Postiljonil ei õnnestu Mallele tähitud kirja kolme tööpäeva jooksul edasi anda, mistõttu toimetab postiljon kirja postkontorisse ning jätab Mallele teate tähitud kirja saabumise kohta postkasti.

Nagu maakohtades ikka, asuvad postkastid tänava lõpus. Hiljuti oli postiasutus AS Eesti Ümbrik Mõniste külas kõik vanad ja lagunevad postkastid uute vastu välja vahetanud. Sealjuures muutus ka postkastide asukoht. AS Eesti Ümbrik oli aga unustanud Mallet postkastide asukoha vahetusest teavitada, mille tõttu ei saanud Malle enne 1. märtsi ei teadet ega ka tähitud kirja kätte.

Märtsi esimesel päeval kell 00:01 lülitabki Säde & Särts AS Malle kodus elektri välja, mistõttu lülitub 00:31 välja ka Mallele eluks vajalik masin ImmoSYND30. Kuna kogu pere magab, ei märka Malle ja tema lapsed elektri kadumist. Umbes pool tundi pärast masina väljalülitumist tekib Malle 5-aastasel tütrel Mia Lehemäel janu ning ta tuleb Malle tuppa, et juua küsida. Selleks hetkeks on Malle juba teadvuse kaotanud ning lebab kontaktivõimetult voodil. Kui tütar seda märkab, on ta paanikas: ta hakkab üle kogu keha värisema, tema süda lööb tavapärasest oluliselt kiiremini ning tal on suur hirm ema tervise pärast. Vaevaliselt suudab tütar leida nende pere ainsa mobiiltelefoni, meenutada hädaabinumbrit ja siiski kiirabisse helistada.

Kümne minutiga kohale jõudnud kiirabi suudab Malle elu päästa. Sellele vaatamata saab Malle jäädavaid kahjustusi, millest paranemine ei ole võimalik: kuigi Malle mõistus töötab, ei ole ta enam võimeline ise liikuma, kuna kogu tema keha allpool kaela on halvatud.

Malle on juhtunust šokeeritud. Veel enam – ta ei mõista, miks elekter välja lülitati. Nimelt toimus 2019. aasta jaanuari alguses Varstu koolis vilistlaste kokkutulek, kus osalesid muu hulgas nii Malle kui ka tema keskkooliaegne klassivend Rudolf Pingeline, kes on juba kaheksandat aastat Säde & Särts AS-i juhatuse liige. Malle kurtis kokkutulekul ka Rudolfile oma rasket haigust ja keerulist rahalist olukorda. Samuti mainis Malle Rudolfile, et ilmselt jääb tal selle kuu elektriarve maksmata. Seepeale soovitas Rudolf Mallel kirjutada Säde & Särts AS‑i infomeilile info@sadejasarts.ee ning firmat kindlasti oma probleemist teavitada, et Säde & Särts AS saaks sellega arvestada.

Kohe pärast kokkutulekut kirjutaski Malle Rudolf Pingelise poolt soovitatud infomeilile. Ta selgitas, et tema kodus ei tohi kindlasti elektrit välja lülitada, kuna elektri olemasolu on tema elupäästvale aparaadile ImmoSYND30 hädavajalik. Mallele vastas Säde & Särts AS-i praktikale tulnud entusiastlik 19-aastane Helmi Hõbemäe, et Malle saadetud infomatsiooniga kindlasti arvestatakse ja tal pole üldse põhjust muretseda. E‑kirja allkirjastas praktikant Helmi Hõbemäe oma praktikajuhendaja Anett Põstrova ID-kaardiga: selleks oli praktikajuhendaja ise praktikandile korralduse, ID-kaardi ning vajalikud paroolid andnud. Malle saadetud e-kiri jäi Säde & Särts AS-i e-kirjade serverisse, kuid ei praktikajuhendaja Anett Põstrova ega ka ükski teine töötaja Malle e-kirja sisusse ei süvenenud.

Prokuratuur esitab juriidilisele isikule Säde & Särts AS süüdistuse KarS § 119 lg 3 – § 13 lg 1 alusel ja Säde & Särts AS juhatuse liikmele Rudolf Pingelisele süüdistuse KarS § 119 lg 1 – § 13 lg 1 alusel. Lisaks esitab Malle Lehemäe kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi, kus nõuab Säde & Särts AS-ilt hüvitist kahju tekitamise eest nii enda kui ka oma noorima lapse Mia Lehemäe nimel. Tsiviilhagis nõuab Malle enda nimel 20 000 euro suurust hüvitist talle endale tekkinud mittevaralise kahju eest ning oma lapse Mia nimel 5 000 euro suurust hüvitist lapsele tekkinud mittevaralise kahju eest; samuti enda nimel igakuist 2 000 euro suurust hüvitist, mis hõlmab saamata jäävat töötasu summas 1 200 eurot ning hüvitist halvatuse tõttu kasutatavate ravimite ja muude vajalike tarvikute eest summas 800 eurot. Lisaks nõuab Malle kahju tekitava tegevuse kui elektri väljalülitamise ja väljalülitatuna hoidmise keelamist Säde & Särts AS poolt nii praegu kui ka tulevikus. Säde & Särts AS-i ning Rudolf Pingelise kaitsja väidab, et Säde & Särts AS ning Rudolf Pingeline tuleb õigeks mõista ning muu hulgas on ka tsiviilhagi põhjendamatu.

Koostage süüdistusakti põhjendused, miks Säde & Särts AS ning Rudolf Pingeline tuleks kohtu poolt süüdi tunnistada, ning tsiviilhagi põhjendused, miks Malle Lehemäe tsiviilhagi Säde & Särts AS-i vastu tuleks rahuldada. Samuti koostage kaitseaktide põhjendused ning Säde & Särts AS vastus tsiviilhagile. Kohus on lugenud tsiviilhagi esitamise Säde & Särts AS üle käimasolevas kohtumenetluses lubatavaks ja selle üle pooled ei vaidle. Kõik kaasuses välja toodud faktilised asjaolud on loetud kohtu poolt tõendatuks.

Iga võistkond esitab seega kaks kirjalikku tööd: ühes sisalduvad süüdistusaktid ja tsiviilhagi, teises kaitseaktid ja vastus tsiviilhagile.